Vážení rodiče,
naše MŠ se letos zapojila do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM "BABIČKA A DĚDEČEK DO ŠKOLKY!"

Více informací o tomto projektu naleznete zde: 

O Naší MŠ

„ Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. "

Školní vzdělávací program s názvem ,,S kamarády je mi prima " jde cestou poznávání a objevování života ve všech jeho formách a souvislostech.

Poskytuje dětem prostor pro vytváření poznatků o okolním světě, planetě Zemi a zasahuje do všech vzdělávacích oblastí, dle RVP PV.

Dítě a společnost

Rozvíjí u dětí oblast mezilidských vztahů, emoční inteligenci a směřuje ke správným postojům k sobě a k hodnotám lidské práce.

Dítě a psychika, Dítě a ten druhý

Podílí se na utváření zdravého životního stylu a směřuje k prevenci a péči o zdraví.

Dítě a jeho tělo

Dotýká se také oblasti ekologie a životního prostředí. 

Dítě a svět

 

Během školního roku poskytneme prostor pro alternativnost, v jejímž rámci nabídneme dětem podněty a poznatky z programů :

 

  •    environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

            s názvem ,, Výpravy za poznáním "

  •    minimální preventivní program

            s názvem " Myšlení srdcem "

  •    netradiční významné dny v MŠ

 

Aktivity a činnosti jsou rozděleny do integrovaných bloků dle ročních období :

I.   Podzimní výprava do světa lidí, zvířat...

II.   Zimní výprava do neznáma, do světa vědy a techniky...

III.   Jarní výprava za sluníčkem, za semínkem...

IV.   Letní výprava s radostí...

 

Ani během všedních dnů nemáme čas zahálet. S kamarády si hrajeme na badatele, malíře, cestovatele a spisovatele, kutily i architekty, kuchaře, maminku i tatínka. Cvičíme, zpíváme, tvoříme a povídáme si o všem možném...

S kamarády si  vzájemně nasloucháme a radíme se jak na to, aby u nás bylo stále příjemně, veselo a sluníčkově.

Zkrátka jsme školka v pohodě.

 

Neváhejte a přijďte se k nám podívat.

Těšíme se na společně prožité chvíle.

 

 

,,Enyky benyky, kluci holky,

těšíme se do své školky.

 

Láry fáry, třesky plesky,

ať je nám tu spolu hezky..."